Languages

Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika – rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika položili su:

1.       ANELA BARČIĆ

2.       JELENA SKOKO

3.       ŽELJANA TOPIĆ

Datum usmenog ispita bit će naknadno oglašen.

Studijske grupe