Languages

Hrvatska književnost 19. st. - rezultati ispita

Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Hrvatska književnost 19. st. položili su sljedeći studenti:

-          Matea Lukić

-          Iva Pavić

-          Ana Jurica

-          Antonela Kvesić

-          Anđela Ćosić

-          Natalija Tomas

-          Nikolina Vujnović

-          Matea Jelčić

-          Valentina Mucić

-          Ivana Jurišić

-          Željana Topić

-          Iva Crnogorac

-          Karla Vavra

-          Dragica-Pavica Jurič

 

Studijske grupe