Languages

Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 – rezultati drugoga kolokvija

Drugi kolokvij iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položili su:

1.       LOLITA PENAVA

2.       LUCIJA PAVKOVIĆ

3.       LUCIJA ŠKURLA

4.       IVAN KOLAK

5.       IVANA ŽEPAČKIĆ

6.       TAMARA ĆUBELA

7.       MONIKA ŠKOBIĆ

Datum usmenog ispita bit će naknadno oglašen.

Studijske grupe