Languages

Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 – rezultati prvoga kolokvija

Prvi kolokvij iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položili su:

1.       LOLITA PENAVA

2.       LUCIJA PAVKOVIĆ

3.       MARIN BOŠNJAK

4.       LUKA PEJIĆ

5.       LUCIJA ŠKURLA

6.       IVAN KOLAK

7.       IVANA ŽEPAČKIĆ

8.       TAMARA ĆUBELA

9.       MATEJA JURČEVIĆ

10.   DIJANA ŠILIĆ

11.   MONIKA ŠKOBIĆ

 

Studijske grupe