Languages

Književnost hrvatske moderne – rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Književnost hrvatske moderne položili su sljedeći studenti:

-          Martina Meštrović

-          Marin Lastrić

-          Ljiljana Paponja

-          Marija Lasić

-          Marijana Kolenda

-          Josipa Penava

-          Ana Lasić

-          Patricia Rašica

Termin usmenog ispita objavit će se naknadno.

Studijske grupe