Languages

Rezultati ispita iz kolegija Sintaksa, Leksikologija i Tvorba riječi (20. travnja)

Rezultati ispita iz Sintakse održane 20. travnja 2015.

Ispit su položili sljedeći studenti:                                   

1.     Viktorija Solin              

2.     Marijana Rimac            

Rezultati ispita iz Leksikologije održane 20. travnja 2015.

Ispit su položio je student:

3.     Dijana Mrnjavac                      

Rezultati ispita iz Tvorbe riječi održane 20. travnja 2015.

Ispit su položili sljedeći studenti:

4.     Andrea Jurić                  

5.     Luce Drmac                

6.     Ana-Marija Jurišić        

 

Uvid u test, upis ocjena održat će se 27. travnja 2015. u 15.30. u sobi 47.

 

 

S Katedre

Studijske grupe