Languages

Rezultati ispita kod doc. dr. Marije Muse (15. lipnja 2015.)

Pismeni dio ispita iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položili su:

1.       LUKA PEJIĆ

2.       DIJANA ŠILIĆ

3.       RUŽICA GRGIĆ

4.       JELENA KIKAŠ

5.       MATEA JURČEVIĆ

6.       DOROTEA LUKAČEVIĆ

7.       MARIJA ROZIĆ

8.       IVANA MANDIĆ

9.       MARIN BOŠNJAK

10.   MATEA ČOVIĆ

11.   ANDRIJANA MATIĆ

12.   DOLORES KOŽUL

Pismeni dio ispita iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnoga jezika nitko nije položio.

Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 23. lipnja 2015. u 8 sati.

Studijske grupe