Languages

Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Šimuna Muse

• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 19. st. položili su:

- Marin Lastrić   - Matea Eljuga
- Marija Čizmić   - Josipa Kasalo
- Lucija Lovrić   - Sandra Cvitković

• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položila je  Matea Jukić.

• Pismeni dio ispita iz kolegija Novija hrvatska književnost (stari program) položila je Helena Perković.

Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 24. lipnja 2014. godine u 9 sati.

• Pismeni dio ispita iz kolegija Književnost hrvatske moderne položili su:
- Ana Rimac   - Darja Čobanović
- Tina Šipić   - Katarina Biljaka
- Ana Marinović  - Ljubica Mišić
- Jelena Kožul   - Mario Pinjuh
- Sandra Zovko   - Šima Majić
- Ivana Musić   - Ivana Stipić
- Andrea Kovačević  - Nataša Medar

• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost druge moderne položili su:
- Ana-Marija Marčeta   - Ivan Mravak
- Barbara Martinović    - Danica Oreč
- Martina Jukić    - Marina Kožul
- Ivan Šunjić

Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 24. lipnja 2014. godine u 9.30.
 

Studijske grupe