Languages

Rezultati ispita održanog 17. travnja 2015. kod doc. dr. Marije Muse

Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 položili su:

  1. DIJANA ŠILIĆ
  2. DOROTEA LUKAČEVIĆ
  3. IVANA MANDIĆ

Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 nitko nije položio.

Pismeni ispit iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika položili su:

  1. DRAGANA MILETIĆ
  2. TIHANA BAN
  3. MATEA KEVO
  4. MARIO AKMADŽIĆ
  5. ANDREA ŠĆEPANOVIĆ
  6. IVANA ĆURČIĆ
  7. ANA JURICA

Usmeni ispit održat će se u četvrtak, 23. travnja 2015. u 10 sati.

Studijske grupe