Languages

Teorija informacijske znanosti – rezultati ispita

Teorija informacijske znanosti – rezultati ispita

Ispit održan: 26.02.2015. god.

Položili su:

1.      Miroslav Brajković

2.      Dajana Knežević

3.      Ana Barać

4.      Ana Granić

5.      Arijan Vukadin

6.      Marko Radoš

7.      Mateo Martin Pandžić

8.      Danijel Ćavar

9.      Dario Jurica

10.   Žana Korać

11.   Maja Tokić

12.   Jakov Šukan

13.   Antonela Marić

14.   Ana Maglica

15.   Krešo Majić

16.   Ines Markić

17.   Marko Matić

18.   Marina Bošnjak

19.   Anamarija Zovko

20.   Petar Dujmović

21.   Andrea Čuljak

22.   Stjepan Volarić

23.   Danijela Musa

24.   Dražen Prce

25.   Ante Glavota

26.   Marin Kozarić

27.   Iva Soldo

28.   Filip Naletilić

29.   Ante Sušak

30.   Toni Grbešić

31.   Rudolf Vekić

32.   Mateo baković

Studijske grupe