Languages

Rezultati iz kolegija Latinski jezik 4

Rezultati pismenog dijela ispita iz Latinskog jezika 4, održanog 16.6.2014.

Položila je:

Dalić, Magdalena 86 b.

Nisu položili:

Bošnjak, Josipa 45 b.

Tokić, Antonija 16 b.

Usmeni dio ispita prema dogovoru.

Studijske grupe