Languages

Rezultati iz kolegija Starokršćanska književnost

REZULTATI ISPITA IZ STAROKRŠĆANSKE KNJIŽEVNOSTI, ODRŽANOG 16.6.2014.

POLOŽILI SU:

Kovač, Danijela 2

Jurica, Ana 2

Pavić, Iva 3

Jurčević, Ružica 2

Ivičević, Bernarda 3

Jurič, Dragica-Pavica 2

NISU POLOŽILI:

Ban, Tihana

Kevo, Marija

Jukić, Anela

Ivanković, Ana

Rosić, Josipa

Begić, Marija

Upis ocjena je u utorak, 24.6.2014., u 10 sati.

Studijske grupe