Languages

Rezultati kolokvija iz Latinskog jazika (Pravni fakulet), 22.1.2016.

Rezultati kolokvija iz Latinskog jezika (Pravni fakultet), održanog 22.1.2016.

Položili su:

1. Krajinović, Anita

2. Martić, Jelena

3. Pušić, Ana Marija

                                     dr. sc. Luciana Boban, doc.

Studijske grupe