Languages

Rezultati kolokvija iz Latinskog jazika (Pravni fakulet), 29.1.2016.

Rezultati kolokvija iz Latinskog jezika (Pravni fakultet), održanog 29.1.2016.

Prvi kolokvij su položili:

1. Grđan Nikolina

2. Marić, Dragan-Edi

3. Vidić, Ana

Drugi kolokvij su položili:

1. Čorak, Marsela

2. Glišić, Dragana

Napomena: Za prolaz na drugom kolokviju i cijelom ispitu potrebno je ostvariti barem 50% točnih odgovora iz zadatka s prijevodom i izgovorom izreka.

Uvid u radove u ponedjeljak, 1.2.2016. u 9:30, ured 44 (Filozofski fakultet).

Termin ispita koji će se održati 1.2.2016. pomiče se na 12 sati.

doc. dr. sc. Luciana Boban

Studijske grupe