Languages

Rezultati kolokvija iz Latinskog jezika (Pravni fakultet)

Prvi kolokvij iz kolegija Latinski jezik, održanog 1.12.2015., položili su:
1. Crnjac, Slaven
2. Čorak, Marsela
3. Glavinić, Anita
4. Glišić, Dragana.
 
Uvid u radove studenti mogu izvršiti nakon termina redovnih predavanja.
     doc. dr. sc. Luciana Boban
 

Studijske grupe