Languages

Engleski jezik II - rezultati ispita 15. 6. 2016.

Pismeni ispit iz kolegija Engleski jezik 2 koji je održan 15. lipnja 2016. su položili:

1. Bubalo Ana  
2. Deljak Petra  
3. Matić Monika  
4. Mustapić Marija  
5. Ostojić Andrea  
6. Stjepanović Matea  
7. Vila Andrea  

Upis ocjena će biti u srijedu 22. lipnja u 9h u uredu 37.

Studijske grupe