Languages

Osnove filozofije - rezultati ispita održanog 13. 9. 2016.

Ispit iz kolegija Osnove filozofije održan 13. 9. 2016. položili su:

Bešlić Magdalena

Katura Paula

Upis ocjena održati će se u srijedu 21. 9. 2016. u 12:30h.

U ovom terminu svi studenti mogu vidjeti svoje radove.

Studijske grupe