Languages

Osnove filozofije - rezultati ispita održanog 28. 6. 2016.

Ispit iz kolegija Osnove filozofije održan 28. 6. 2016. položili su:

Pavković Doris 

Šimić Anamarija

Upis ocjena održati će se u ponedjeljak 4. 7. 2016. u 11:00h.

U ovom terminu svi studenti mogu vidjeti svoje radove.

Studijske grupe