Languages

Rezultati doc.dr. I. Petrović 2.9.2015.

Na ispitnom roku od 2.9.2015. ostvareni su sljedeći rezultati. Usmeni dio ispita, upis ocjena i uvid u radove u petak 4. rujna u 12:00 sati.


Rana proza G. Grassa

1.      4738                2

Njemačka drama 20. stoljeća

1.      Pet. Pod.          3

2.      4906               usmeni

Romantizam

1.      4905               3

Njemačka lirika 20. stoljeća

1.      5361               3

Njemačka proza 20. stoljeća

--

Prosvjetiteljstvo

--

Studijske grupe