Languages

Rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su:1. DAMIR BELJO2. IVICA GUDELJNa usmeni ispit pozivaju se MARLENA GOLUB i DARKO KOKIĆ.Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika...
ODNOSI S JAVNOŠĆUNovinarstvo III. god.Rezultati pismenoga ispita (1. 7. 2014.)Položili su :1. Danijela Kaić2. Josipa Topić3. Helena Čolić4. Gabrijela Mišetić5. Mirjana Jurić6. Valentina Abramušić7. Andrea Jakiša8. Ivan Teklić9. Josip Čotić10....
REZULTATI PISMENOGA ISPITA IZ KOLEGIJA IDENTITET I IMIDŽ DRŽAVE (1. 7. 2014.) Položili su:1. Anton ŠegoUsmeni dio ispita utorak 8. 7. u 10,00h, ured br. 53.
REZULTATI ISPITNOG ROKA-POLITIČKI MARKETING 30.6.2014.1. TONI BUHAČ              32. RENATA RAKE?          23. NIKOLA  BAČIĆ ...
Usmenom ispitu iz kolegija Suvremene teorije društvenog razvoja mogu pristupiti:• Silvija Alilović• Tea Bašić• Anita Bilješko• Boris Bošnjak• Josipa Galić• Tea Lukić• Ružica Ljubičić• Marin Maleta• Marko...
POPIS STUDENATA KOJI SU POLOŽILI ISPIT IZ PREDMETA „TEORIJA PRAVA I KOMPARACIJSKI PREGLED ZAKONA O JAVNOM KOMUNICIRANJU“ NA STUDIJU NOVINARSTVA ODRŽANOG DANA 26. LIPANJ 2014. GODINE1. Abramušić, Valentina     ...

Pages

Studijske grupe