Languages

Filozofska antropologija i etika - Rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Filozofska antropologija i etika (23. veljače 2016. god. ) položili su:

  1. DAMJANOVIĆ, Marko
  2. DODIG, Dragana
  3. JAKIĆ, Doris
  4. PETROVIĆ, Tomislav
  5. SLADE, Barbara
  6. ŠEGO, Jelena
  7. TASOVAC, Zorka
  8. VIDAČAK, Dario
  9. VIŠTICA, Draga

Usmeni ispit će se održati u petak 26. veljače u 10 sati.

Studijske grupe