Languages

Filozofska antropologija i etika - Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Filozofska antropologija i etika položili su:

  1.  BEVANDA, Andrea
  2. JAPUNČIĆ, Petra
  3. JURIŠIĆ, Andjela
  4. JURKOVIĆ, Matea
  5. KAPETANOVIĆ, Doris
  6. PAVIĆ, Tomislav
  7. SIČAJA, Martina
  8. VIDOVIĆ, Marko

 

Upis ocjena će se održati u petak 29. travnja 2016. godine u 12 sati.

Studijske grupe