Languages

JAVNOST I JAVNO MIŠLJENJE-REZULTATI ISPITNOG ROKA

  REZULTATI ISPITNOG ROKA-01.2.2017. JAVNOST I JAVNO MIŠLJENJE

 

 MARIJA TOMIĆ   1

IVAN RAJIČ   1

MIHAELA PINJUH  4

SLAVEN BRKIĆ   4

MATEJ MAREVIĆ  -2

IVAN KALFIĆ  -3

IVAN CRNOGORAC  1

BARBARA FRANJIĆ   -4

BRANKA ŠKAJO?  1

MARINA ŠEGO  3

 

USMENI DIO ISPITA ODRŽATI ĆE SE U PETAK 03.02.2017. U 16.00 SATI.

Studijske grupe