Languages

Jezična kultura - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položili su:

1.       MARIO PAŽIN

2.       DORIS KAPETANOVIĆ

3.       ANTE VUKUŠIĆ

Usmeni ispit održat će se u srijedu, 8. srpnja 2015. u 8 sati.

Studijske grupe