Languages

Jezična kultura - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položila je IRENA MIHALJEVIĆ.

Usmeni ispit održat će se u petak, 4. rujna 2015. u 11 sati.

Studijske grupe