Languages

Jezična kultura - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položila je MONIA JAKEŠEVIĆ.

 

Usmeni ispit održat će se u petak, 10. veljače 2017. u 8.30 sati.

Studijske grupe