Languages

Jezična kultura - rezultati ispita (16. lipnja 2016.)

Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položili su:

  1. PETRA JERKOVIĆ
  2. IVANA DEVČIĆ
  3. ANA-MARIJA MARKOV
  4. MARIN PETROVIĆ
  5. LUKA MAMUZA
  6. MILAN ODAK
  7. AUGUSTIN JERKOVIĆ
  8. ANA KVESIĆ
  9. MARINA MARJANOVIĆ
  10. IVA VUKADIN

 

Usmeni ispit održat će se u petak, 17. lipnja 2016. u 9 sati.

Studijske grupe