Languages

Jezična kultura - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položili su:

1.       ANA ŠARIĆ

2.       TOMISLAV PETROVIĆ

3.       MARKO DAMJANOVIĆ

Usmeni ispit održat će se u petak, 19. veljače 2016. u 9.30 sati.

Studijske grupe