Languages

Jezična kultura - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položili su:

1.       MARKO DAMJANOVIĆ

2.       TOMISLAV PETROVIĆ

Usmeni ispit održat će se u petak, 29. travnja 2016. u 9 sati.

                                                                                                                          

Studijske grupe