Languages

Jezična kultura - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položili su:

1.       ANA-MARIJA POLIĆ

2.       IVANA BRKIĆ

3.       MATEA RAGUŽ

4.       MARIJA AZINOVIĆ

5.       KATARINA KLINAC

6.       TEA ZADRO

7.       PAULA-BRUNA BAŠIĆ

8.       MANUELA ČELAN

9.       NELA AZINOVIĆ

10.   IVAN KALFIĆ

11.   IVANA BOBAN

12.   MARIJA TOMIĆ

13.   MARINA VUKOJA

14.   SLAVEN BRKIĆ

15.   DRAGANA DODIG

16.   JOSIPA PRKAČIN

17.   NIKOLA PEJAK

18.   JELENA ŠEGO

Usmeni ispit održat će se 9. rujna 2016. u 9 sati.

Studijske grupe