Languages

Medijski sustavi - rezultati ispita

Ispit iz kolegija Medijski sustavi održanoga 29. lipnja 2016. položili su:

Antonija Bašić 1 – 2
Augustin Jerković 1 – 2
Katarina Vidović  2
Manuela Čelan  2
Marina Šego  4
Marina Vukoja  2
Miran Petrović 2 – 3

Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 5. srpnja 2016. godine, u 8.30h u uredu br. 54.

Studijske grupe