Languages

Odnosi s medijima i glasnogovorništvo - rezultati

Drugi kolokvij iz kolegija Odnosi s medijima i glasnogovorništvo održanoga 8. lipnja 2016. godine položili su sljedeći studenti:

Ana – Marija Vidović  2        
Ana Kvesić   3 – 4
Ana Malekin 2 – 3
Ana Šarić 2 - 3
Andrea Bevanda  2
Andrea Raguž  2 - 3
Anđela Prskalo  3
Ante Vukušić  2 - 3
Dajana Jozić  2 - 3
Dijana Lasić   5
Draga Vištica  3
Gabrijela Jarak  3
Irena Omejić  1 – 2 
Ivana Boban  2 – 3
Ivana Devčić   2
Ivana Vidović  2 - 3
Jelena Čuljak   3
Jelena Šego  1 - 2
Katarina Klinac  3
Marija Bošnjak   3
Marin Petrović  3
Marina Zelić 3 - 4
Mario Pažin   3
Marko Damjanović   3
Marko Vrljić   4
Matej Marević  1 – 2
Petra Lučić   3
Sanja Cvitković  4 – 5
Tomislav Petrović  3
Tomislava Šarčević  3

Predrok nitko nije položio.

Upis ocjena će biti na usmenom dijelu ispita.

Studijske grupe