Languages

Osnove sociologije - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Osnove soociologije.

Položile su:

Azinović, Nela

Vukoja, Marina

 

Studijske grupe