Languages

Osnove upravljanja

Osnove upravljanja

 

Rezultati kolokvija održanog 07.12.2016.godine:

 

Ime

Prezime

Bodovi

Andrea

Krišto

25

Izabela

Korda

33

Ana

Ljuban

20

Helena

Markičević

20

Radojka

Ilić

20

Ivan

Brajković

21

Antonia

Čulina

28

Radoslav

Šimunović

20

Ivan

Krišto

20

Valentin

Jurković

20

Zdravka

Šego

26

Nikolina

Planinić

30

Šima

Rozić

27

Matea

Vidović

37

Kristina

Pjevac

32

Nkolina

Šimunović

37

Sara

Radić

28

 

Ostali studenti nisu položili I kolokvij.

Radovi se mogu pogledati u uredu asistenta Damira Vasilja broj 79.

Studijske grupe