Languages

Osnove upravljanja-rezultati 2 kolokvija

Osnove upravljanja

Rezultati kolokvija održanog 27.01.2016. godine.

r.br.

Prezime

Ime

II kolokvij

1.       

Jerković

Antonela

37

2.       

Baručija

Elma

37

3.       

Šimović

Ivana

40

4.       

Mamuza

Luka

30

5.       

Markov

Ana-Marija

37

6.       

Raguž

Martina

29

7.       

Bošnjak

Josipa

35

8.       

Bačić

Toni

26

9.       

Škojo

Brankica

26

10.   

Šušak

Matea

25

11.   

Zadro

Tea

24

12.   

Jerković

Petra

30

13.   

Vegar

Vladimir

28

14.   

Šteko

Ivona

28

15.   

Matić

Mario

25

16.   

Primorac

Ante

23

17.   

Rajič

Ivan

23

18.   

Janjić

Ivana

27

19.   

Mustapić

Ana

22

 

Ostali studenti nisu položili II Kolokvij. Radovi se mogu pogledati kod asistenta Damira Vasilja, ured 79.

Studijske grupe