Languages

Osnove upravljanja rezultati ispita

Osnove upravljanja

Rezultati ispita održanog 04.02.2016.

r.br.

Prezime

Ime

Predložena ocjena

1

Zovko

Robert

2

2

Vukadin

Iva

2

3

Tomić

Marija

3

4

Franjić

Barbara

4

5

Skoko

Josip

3

6

Venutti

Marko

1-2

 

Usmeni/Upis ocjene vršit će se 09.02.2016. (utorak) u 10h, kao i potpisi u indeks.

Studijske grupe