Languages

Osnove upravljanja rezultati po kolokvijima

Osnove upravljanja

Konačni rezultati

r.br.

Prezime

Ime

1 kolk.

2 kolok.

seminarski

izlaganje

ukupno

ocjena

1

Jerković

Antonela

35

37

10

10

92

5

2

Baručija

Elma

35

37

10

10

92

5

3

Šimović

Ivana

35

40

10

10

95

5

4

Mamuza

Luka

34

30

10

10

84

4

5

Markov

Ana-Marija

32

37

10

0

79

4

6

Raguž

Marina

31

29

10

10

80

4

7

Bošnjak

Josipa

31

35

10

10

86

4

8

Marjanović

Marina

30

38

10

10

88

4

9

Petrović

Miran

25

28

10

10

73

3

10

Šušak

Matea

25

25

10

10

70

3

11

Azinović

Marija

24

26

10

10

70

3

12

Jerković

Petra

24

30

10

10

74

3

13

Šego

Marina

22

33

10

10

75

4

14

Šteko

Ivona

22

28

10

10

70

3

15

Polić

Ana-Marija

20

25

10

10

65

3

16

Primorac

Ante

20

23

10

8

61

3

17

Jakašević

Monia

20

30

10

10

70

3

18

Jenjić

Ivana

20

27

10

9

66

3

19

Mustapić

Ana

20

22

10

10

62

3

20

Bačić

Toni

-

26

10

0

 

 

21

Škojo

Brankica

22

26

10

10

68

3

22

Zadro

Tea

32

24

10

10

76

4

23

Vegar

Vladimir

21

28

10

9

68

3

24

Matić

Mario

30

25

10

10

75

4

25

Rajič

Ivan

-

23

10

0

 

 

 

-         Usmeni/Upis ocjene vršit će se 09.02.2016. (utorak) u 10h, kao i potpisi u indeks.

-          Studenti koji su položili 1 kolokvij, a nisu 2 kolokvij, polažu na drugom ispitnom roku samo 2 kolokvij.

-          Studenti koji su položili 2 kolokvij, a nisu 1 kolokvij, polažu na drugom ispitnom roku samo 1 kolokvij.

Studijske grupe