Languages

Osnove upravljanja rezultati ponovljenih kolokvija

Osnove upravljanja

 

 

Ime

Prezime

1 kolokvij

2 kolokvij

seminarski

izlaganje

ukupno

ocjena

Andrea

Krišto

25

26

10

10

71

3

Izabela

Korda

33

39

10

10

92

5

Ana

Ljuban

20

 

10

10

 

 

Helena

Markičević

20

 

10

10

 

 

Radojka

Ilić

20

27

10

10

67

3

Ivan

Brajković

21

31

10

10

72

3

Antonia

Čavlina

28

33

10

8

79

4

Radoslav

Šimunović

20

35

10

 

65

3

Ivan

Krišto

20

33

10

10

73

3

Valentin

Jurković

20

25

10

10

65

3

Zdravka

Šego

26

29

10

10

75

4

Nikolina

Planinić

30

31

10

10

81

4

Šima

Rozić

27

38

10

10

85

4

Matea

Vidović

37

31

10

10

88

4

Kristina

Pjevac

32

 

10

10

 

 

Nkolina

Šimunović

37

40

10

8

95

5

Sara

Radić

28

31

10

10

88

4

Marina

Vidić

23

23

10

10

66

3

Sanja

Bevanda

23

21

10

10

64

3

Ilijana

Lovrić

31

24

10

10

75

4

Anja

Markota

25

23

10

 

58

2

Monika

Perić

22

25

10

10

67

3

Vedran

Raič

29

21

10

10

70

3

Emina

Saračević

40

37

10

10

97

5

Nera

Jovanović

20

28

10

10

68

3

Domagoj

Zelenika

27

28

10

10

75

4

Anđela

Šošić

23

27

10

10

70

3

Tamara

Česić

 

30

10

10

 

 

Kristina

Džidić

 

31

10

10

 

 

Andrea

Mandić

26

30

10

10

76

4

Melani

Puljić-V.

29

21

10

10

70

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti koji su položili prvi i drugi kolokvij te koji su predali seminarski rad položili su kolegij.

Studenti koji su položili drugi kolokvij, a nisu položili prvi kolokvij na prvom ispitnom roku radit će samo prvi kolokvij. Isto vrijedi za obrnutu situaciju.

Ostali studenti nisu položili  kolokvije te se upućuju na polaganje cijelog ispita na ispitnim rokovima.

UPIS OCJENA ODRŽAT ĆE SE 14.02.2017. (Utorak) U 10h.

Radovi se mogu pogledati u uredu asistenta Damira Vasilja broj 79.

Studijske grupe