Languages

Politička psihologija - rezultati ispita (16.02.2016)

Rezultati iz kolegija Politička psihologija

Ispit, koji je održan 16.02.2016., položili su:

·         5260                    (5)

·         6371                    (3)

·         6367                    (2)

·         6096                    (2)

 

NB. O terminu upisa ocjena bit ćete naknadno obaviješteni.

Studijske grupe