Languages

Polotička psihologija - rezultati ispita

Rezultati travanjskog ispitnog roka iz Političke psihologije

Ispit, koji je održan 19.04.2016. položila je:

  • 6353 (2)

Indeks donijeti na upis ocjene 26.4.o.g. u 13.00 sati (kabinet 59). 

Studijske grupe