Languages

Pravni aspekti odnosa s javnošću - 1. rok

Pismeni dio ispita iz predmeta PRAVNI ASPEKTI ODNOSA S JAVNOŠĆU položili su sljedeći studenti:

 

Katarina Klinac  2

Matej Marević  2-3

Marko Damjanović  2

Jelena Čuljak  3

Tomislava Šarčević  2-3

Andrea Bevanda  2-3

Paola – Bruna Bašić  2-3

Anđela Prskalo  2

 

Drugi, ponovljeni, kolokvij položio je Tomislav Petrović – 2

 

Usmeni dio ispita obavit  će se u ponedjeljak, 6. veljače 2017., u 9.30 sati u kabinetu br. 54.

Studijske grupe