Languages

Pregled povijesti filozofije - rezultati kolokvija2 i kolokvija 1+2

Studij odnosa s javnošću

Kolokvij2 iz Pregled povijesti filozofije, održan 26. 1. 2016. položili su sljedeći:

1.      BRKIĆ, Ivana                         

2.      CVITKOVIĆ, Sanja                 

3.      ČUPIĆ, Ivan                           

4.      DAMJANOVIĆ, Marko                      

5.      DEVČIĆ, Ivana                                   

6.      JAKIĆ, Doris                           

7.      JARAK, Gabrijela                   

8.      KAPELAR, Slavica                  

9.      LASIĆ, Dijana                        

10.  LUČIĆ, Petra                         

11.  VIDOVIĆ, Ana-Marija           

12.  ZELIĆ, Marina                                    

____________________________________________

 

Rezultati kolokvija 1 i 2 iz Pregled povijesti filozofije, održanog 26. 1. 2016.:

1.      BANDUR, Barbara              5/30

2.      BOBAN, Ivana                     9/30

3.      ČULJAK, Jelena                  12/30

4.      ČULJAK, Luka                    15,5/30

5.      KLINAC, Katarina              10/30

6.      KUKIĆ, Danijela                 11/30

7.      MALEKIN, Ana                  5/30

8.      MAREVIĆ, Matej               6/30

9.      ODAK, Milan                      6/30

10.  OMEJIC, Irena                       5/30

11.  PAŽIN, Mario                       12/30

12.  PETROVIĆ, Marin                6/30

13.  PETROVIĆ, Tomislav          10/30

14.  PRKAČIN, Josipa                 6/30

15.  PRSKALO, Anđela               12/30

16.  RAGUŽ, Andrea                    6/30

17.  RAGUŽ, Matea                      8/30

18.  SIČAJA, Martina                    9/30

19.  ŠARČEVIĆ, Tomislava         1/30

20.  ŠEGO, Jelena                         7/30

21.  VIDOVIĆ, Ivana                      10/30

22.  VIŠTICA, Draga                      4/30

23.  VRLJIĆ, Marko                        7/30

24.  VUKUŠIĆ, Ante                       9/30

_________________________________________________________________________

Bodovi:

15-18= dovoljan (2)

19-22= dobar (3)

23-26= vrlodobar (4)

27-30= izvrstan (5)

________________________________________________________________________

_______________________

Dr. sc. Mate Buntić, doc.

Studijske grupe