Languages

Rezulatati ispita iz predmeta Sociologija održanog 30.1.2017.

1.Perković Ana-dovoljan

2.Čamber Dijana-nedovoljan

3.Polić Ana-nedovoljan

4.Brajković Sanja-dobar

5.Mandić Andrea-dobar

6.Raič Vedran-vrlodobar

7.Tomić Ivana-vrlodobar

Upis ocjena 9.2.2017. u 9 sati

Studijske grupe