Languages

Rezultati ispita iz kolegija Osnove marketinga


Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Osnove marketinga održanog 13.6.2016.

Položili su: 1. Marina Šego – dovoljan (2)

 Na usmeni se pozivaju:

2. Marina Marjanović

3. Pavao Prusina

4. Mario Matić

5. Nela Azinović

II kolokvij:

6. Barbara Franjić - dovoljan (2)

7. Ivana Janjić - dovoljan (2)

Ostali kandidati nisu položili. Usmeni dio ispita i upis ocjena će biti 20.6. u 14:30 sati u kabinetu predmetnog nastavnika na Ekonomskom fakultetu (ured 213 II kat)

 Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Sanja Bijakšić

Studijske grupe