Languages

Rezultati ispita kod prof.dr.sc Zorana Tomića, održani 20.9.2016.

Rezultati ispita kod prof.dr.sc Zorana Tomića, održani 20.9.2016.

 

Politički marketing:

Marijeta Petković 5-

Matej Vrebac 2

Ivana Kolobarić 4

Marin Crnjac 2

Maja Pašalić 5  

 

Politički odnosi s javnošću:

Mirjana Jurić 5

Sanja Tirić 4

 

Uvod u odnose s javnošću:

Antonija Bašić 3

Ines Kvesić 2

Marina Vukoja 2

 

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Studijske grupe