Languages

Rezultati ispita Osnove upravljanja i Upravljanje projektima

Rezultati ispita Osnove upravljanja i Upravljanje projektima

 

Osnove upravljanja:

Marina Vukoja 2

 

Upravljanje projektima:

Andrea Bevanda 4

Marko Vidović 3

 

 

Usmeni dio ispita bit će održan u ponedjeljak 11..7 u 10h 

Studijske grupe