Languages

Rezultati ispita - Politička psihologija (06.09.2016)

Ispit  iz kolegija Politička psihologija, koji je održan 06.09.2016., položili su:

·          6358          (2)

·          6535          (2)

                                    N.B. O upisu ocjene bit ćete naknadno obaviješteni. 

Studijske grupe