Languages

Rezultati kolokvija iz kolegija Politički odnosi s javnošću

Rezultati kolokvija iz kolegija Politički odnosi s javnošću, održanoga 13.12. 2016. :

Jelena Čuljak 3-

Sanja Cvitković 5-

Anđela Prskalo 4

 Tomislav Petrović 4

Doris Kapetanović 5

Marin Petrović 5

Mario Pažin 4

Mira Raič 4-

Ante Vukušić 2-

Luka Štrukalović 3-

Luka Čuljak3

Paola Bašić 3

Ana Gađže 4

Petra Lučić 5

Draga Vištica 4

Zdravko Marić 4

 Marica Ćavara 3

Dijana Lasić 3

Tomislava Šarčević 4-

Teo Grančić 2

Marko Damjanović 3

Irena Omejic 3+

Ivana Devčić 2

Marina Zelić 3

Monija Markić 5

Ivana Vidović 4

Ana- Marija Vidović 3-

 

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Studijske grupe