Languages

Rezultati kolokvija: Odnosi s medijima i glasnogovorništvo

Prvi kolokvij iz predmeta Odnosi s medijima i glasnogovorništvo položili su sljedeći studenti:

Ana – Marija Vidović   3
Ana Kvesić   3
Ana Malekin   3
Ana Šarić   2
Andrea Bevanda   2
Andrea Raguž   4
Anđela Prskalo   4 – 5
Ante Vukušić 3
Dajana Jozić   3
Danijela Kukić   4
Dijana Lasić   3
Doris Jakić   2 – 3
Doris Kapetanović   2
Draga Vištica   3
Gabrijela Jarak   2
Irena Omejić   2 – 3
Ivana Boban   3
Ivana Brkić    4 – 5
Ivana Devčić   2 – 3
Ivana Vidović   3
Jelena Čuljak   3
Jelena Šego   1 – 2
Josipa Prkačin   2
Katarina Klinac   2 – 3
Luka Čuljak   2
Marija Bošnjak   2 – 3
Marin Petrović   3
Marina Zelić   2
Mario Pažin   3
Marko Damjanović   3
Marko Vrljić   3
Martina Sičaja   2
Matea Raguž   2
Matej Marević   2 – 3
Milan Odak   3
Paola- Bruna Bašić   2
Petra Lučić   4 – 5
Sanja Cvitković   3
Slavica Kapular   2 – 3
Tomislav Petrović   4
Tomislava Šarčević 1 – 2 

Studijske grupe