Languages

Rezultati Osnove upravljanja

Osnove upravljanja

Rezultati ispita održanog 17.04.2015. godine

Pismeni dio ispita položili su sljedeći studenti:

-         Ivan Čupić

-         Doris Kapetanović

Radovi se mogu pogledati u uredu asistenta Damira Vasilja.

Usmeni dio ispita bit će održan u utorak 28.04.2015.god. u 8:30h.

Studijske grupe